Długofalowy wpływ tymozyny alfa 1 jako terapii immunomodulującej na leczenie pacjentów chorych na raka płuc

Dodatkowa kuracja tymozyną α1 znacząco zwiększa szansę na dalsze przeżycie bez chorób oraz całkowitą przeżywalność pacjentów po chirurgicznym usunięciu niedrobnokomórkowego raka płuc w stadium między IA a IIIA.

W artykule z grudnia 2021 chińscy naukowcy opisują wyniki badania długofalowego które dotyczyło przeżywalności pacjentów, którym wycięto niedrobnokoórkowego raka płuc (NSCLC) w latach 2005 – 2018. NSCLC to rodzaj złośliwego nowotworu płuc, który jest odporny na chemioterapię, za to możliwy do leczenia operacyjnego lub radioterapii.

Spośród 10 550 wszystkich chorych skupiono się na grupie 5 746 a wśród nich 1 027 było poddanych terapii z użyciem Tα1. Następnie przeanalizowano ich stan zdrowia w ciągu 5 lat od operacji. Wśród pacjentów leczonych Tα1 5-letnia całkowita przeżywalność wynosiła 83.3% wobec 72.7% u pacjentów niepoddanych tej terapii. 5-letnie przeżycie bez chorób wynosiło odpowiednio 77.3% i 64.7%.

Kolejnym wnioskiem badaczy było stwierdzenie, że terapia Tα1 przyniosła pozytywne efekty w podgrupach podzielonych na płeć, wiek, palenie tytoniu, stopień rozwoju raka poza chorymi na raka płaskonabłonkowego i z celowanym leczeniem. Niestety nie byli wstanie określić która z podgrup najbardziej skorzystała.

Ostatnią konkluzją było zauważenie różnicy w przeżywalności w zależności od długości terapii Tα1, gdzie była znacząca różnica w tym parametrze pomiędzy grupami <12 miesięcy, 12 – 24 miesiące a >24 miesięcy, więc zalecają, aby leczenie trwało powyżej 24 miesięcy.

Artykuł ukazał się w czasopiśmie „Chinese Medical Journal”, dostępny jest pod linkiem: https://doi.org/10.1097/CM9.0000000000001819