Analiza wpływu hormonów grasicy na leczenie złośliwego wysięku opłucnowego

W czasopiśmie „International Immunopharmacology” (Międzynarodowa Immunofarmakologia) ukazała się praca chińskich badaczy, którzy przeanalizowali 34 doniesienia o leczeniu złośliwego wysięku opłucnowego z wykorzystaniem hormonów grasicy. Ustalili, że pacjenci którym podawano tymozyny razem z oksaliplatyną mieli lepsze efekty leczenia.

Złośliwy wysięk opłucny to choroba, w której nowotwór powoduje gromadzenie się płynów w opłucnej, a objawia się bólem w klatce piersiowej, suchym, nieproduktywnym kaszlem oraz problemami z oddychaniem. Najczęstszymi jej przyczynami są nowotwory płuc i piersi.

W przytaczanym artykule uczeni starali się określić w jakiej postaci hormony grasicy oraz który lek cytostatyczny da najlepsze efekty leczenia. Pod uwagę wzięto: tymozyny wyekstrahowane z grasicy, syntetyczną tymopentynę i syntetyczną tymozynę alfa 1 oraz cytostatyki: oksaliplatynę, cisplatynę, lobaplatynę i karboplatynę. Na podstawie artykułów z wynikami leczenia określili dziewięć najczęściej stosowanych kombinacji hormonów grasicy i leków.

W wyniku metaanalizy dostępnych danych naukowcy ustalili, że leczenie przy użyciu tymozyny (300 mg/dawkę, 1 w tygodniu, od 2 do 8 dawek) oraz oksaliplatyny (100 mg/m2) daje optymalne efekty, skutkując znaczącą poprawą odpowiedzi na leczenie, wzrostem jakości życia, wzrostem przeżywalności w półrocznym i rocznym okresie, znaczącym zmniejszeniem niepowodzenia pleuroderezy dzięki aktywowaniu odpowiedzi zapalnej, zahamowaniu rozwoju choroby i mielosupresji, obniżeniu toksycznego działania na żołądek i jelita oraz zwiększenie poziomu limfocytów T. To badanie dotyczy głównie złośliwego wysięku opłucnego spowodowanego przez nowotwór płuc, a ze względu, że to nie jedyna przyczyna tego schorzenia to należy zbadać jak najlepiej leczyć inne przypadki.

Cały artykuł dostępny jest tutaj: https://doi.org/10.1016/j.intimp.2022.108688