Ciekawe wystąpienia polskich naukowców na konferencji
o tymozynach w Rzymie

W dniach 20-22 października 2022 r. w Rzymie odbyło się Szóste Międzynarodowe Sympozjum nt. Tymozyn w Zdrowiu i Chorobie. Gospodarzami sympozjum byli Washington University of Medicine and Health Science w Waszyngtonie, Uniwersytet Rzymski Tor Vergata oraz IRCCS San Raffaele w Rzymie. Główne tematy sesji plenarnych i sesji plakatowej obejmowały głównie mechanizmy działania, przedkliniczne i kliniczne zastosowanie tymozyny α1 i tymozyny β4, oraz ekstraktów i peptydów grasicy, w tym leku TFX, będącego mieszaniną tymozyn (m.in. tymozyny α1 i tymozyny β4), jak również inne tematy związane z odpornością. Naukowcy z 12 krajów przedstawili łącznie 34 prezentacje, w tym 9 odbyło się online.
Na każde wystąpienie przewidziano 15 minut oraz 5 minut na dyskusję.

Konferencja rozpoczęła się od przemówień profesorów Allana L. Goldsteina z George Washington University w Waszyngtonie oraz Enrico Garaciego z Uniwersytetu Rzymskiego San Raffaele w Rzymie. Profesor Garaci wyraził wdzięczność, iż pomimo trudności związanych z pandemią COVID-19, udało się zorganizować się sympozjum. Profesor nazwał tymozyny ciekawymi molekułami i porównał je do góry lodowej – znane nam dotąd właściwości to tylko wierzchołek, oraz wyraził przekonanie o ich ogromnym potencjale. Następnie krótkie przemówienie wygłosił profesor Goldstein – współodkrywca tymozyn i ogromny autorytet w dziedzinie. Główne przemówienia otwierające sympozjum wygłosiły   dr. Anna Teresa Palamara oraz dr. Ildiko Bock-Marquette. Obie mówczyni zostały uhonorowane Nagrodą im. Abrahama White’a, odpowiednio za działania społeczne oraz za pionierskie badania i wkład naukowy.

 Drugiego dnia sympozjum prezentowane wyniki badań i odkryć, zostały podzielone tematycznie na trzy sesje plenarne oraz sesję plakatową. Pierwsza sesja skupiona była głównie na klinicznym zastosowaniu Ta1, druga koncentrowała się wokół tymozyny β4, trzecia zaś została zdominowana przez badania nad leczeniem Tα1 u pacjentów z COVID-19.  Podczas sesji posterowej zaprezentowano głównie badania młodych naukowców oraz memoriał dla dr. Luca Montagniera, współodkrywcy HIV, którego praca miała wpływ na zrozumienia układu odpornościowego.

Wieczorem odbył się bankiet z nagrodami, na którym oprócz wcześniej wspomnianych nagrodzonych odznaczono również Jamesa E. Talmadge’a, za całokształt odkryć w dziedzinie immunologii i badań nad rakiem, oraz arcybiskupa Vincenzo Paglia, za służbę humanitarną na rzecz pokoju, dialogu, bioetyki i promowania godności ludzkiej.  Talmage wygłosił również przemówienie na temat najważniejszych historycznych i obecnych interwencji immunologicznych w leczeniu raka.

W sobotę ostatniego dnia konferencji miały miejsce dwie sesje plenarne koncentrujące się głownie na ekstraktach i peptydach z grasicy szczególnie interesujące były wystąpienia polskich naukowców. Pierwsze z nich, autorstwa dr Joanny I. Lachowicz z Wydziału Nauk Medycznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu w Cagliari we Włoszech badała biochemię tymozyny b4 napędzaną metalami. Przedstawione dane potwierdziły hipotezę, że niezbędna koordynacja jonów metali jest siłą napędową przełączania ferroptozy Tβ4 i translokacji komórkowej, z dalszym wpływem na rozwój i regenerację tkanek, przerzuty guza i neurodegenerację. Drugie było autorstwa prof. Aleksandra B. Skotnickiego z Kliniki Hematologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który przedstawił przegląd aktywności immunologicznej ekstraktu z grasicy cielęcej TFX i jego korzyści terapeutycznych. Profesor Skotnicki przedstawił też historię tymoterapii, tj. terapii z zastosowaniem peptydów grasiczych. Zwrócił uwagę, że TFX jest bezpiecznym, nietoksycznym preparatem hormonów pozyskiwanych z grasicy cielęcej, zdolnym do przywracania funkcji układu odpornościowego u pacjentów z obniżoną odpornością poprzez działanie nie tylko na niedojrzałe limfocyty T, ale także pośrednio na dojrzewanie i funkcję inne typy komórek. TFX jest mieszaniną naturalnie występujących w grasicy peptydów o masie cząsteczkowej mniejszej niż 10 kDa i zawiera między innymi tymozynę beta 4 i tymozynę alfa 1, a więc wykazuje wszystkie aktywności tychże peptydów, a także dodatkowe korzyści wynikające ze złożonego składu leku. Profesor Skotnicki wyjaśnił, że zzastosowanie preparatów wieloskładnikowych jest korzystniejsze z uwagi na zróżnicowanie działania biologicznego ich poszczególnych składowych, co się przekłada na lepszy efekt immunokorekcyjny czy rekonstrukcyjny. Ponadto peptydy grasicy naturalnego pochodzenia zawierają złożone substancje, które po zastosowaniu powodują tkankowo-specyficzne działanie troficzne na grasicę, przywracają funkcje limfocytów T oraz odporność gospodarza. Wszystkie te cechy sprawiają, że TFX może wykazywać dwukierunkową aktywność immunomodulacyjną na odpowiedź biologiczną, bo z jednej strony zwiększa aktywność cytotoksycznych limfocytów CD8+, a z drugiej – poprzez wpływ na funkcje regulatorowych limfocytów T – kontroluje i wyhamowuje nadmierną auto- i alloreaktywność. Tymoterapia ma charakter fizjologiczny i odpowiada na ustrojowe “zapotrzebowanie” homeostatyczne, regulując istniejące zaburzenia.

Nasz zespół z prof. Goldsteinem

Na zakończenie konferencji profesorowie Garaci i Goldstein wygłosili przemówienie, wyrażając wielką radość z sukcesu, jakim było tegoroczne sympozjum i wyrazili nadzieję na organizację kolejnego sympozjum z jeszcze większą liczbą uczestników i jeszcze bardziej zaawansowanymi przełomami naukowymi. W ramach udziału w sympozjum wszyscy prezentujący naukowcy będą mieli możliwość opublikowania swoich artykułów w renomowanym czasopiśmie International Immunopharmacology – w specjalnym wydaniu dedykowanym tymozynom.