Peptydy grasicy w prewencji i leczeniu COVID-19

 

Fundacja Jack Ma i Alibaba Foundation powołały grupę ekspertów medycznych, którzy niedawno wrócili z linii frontu walki z pandemią COVID-19 w Chinach. Przy wsparciu Szpitala Uniwersyteckiego w Zhejiang, działającego przy jednej z najbardziej prestiżowych uczelni medycznych w Chinach (FAHZU, The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine), 24 marca 2020 roku opublikowano przewodnik na temat doświadczeń klinicznych dotyczących leczenia nowego koronawirusa.

Przewodnik „COVID-19 – zapobieganie i leczenie” zawiera porady i informacje dotyczące pandemii dla personelu medycznego na całym świecie. Codzienne doświadczenia personelu medycznego, dokumentowane dzięki pionierskim wysiłkom wielu zespołów, znalazły odzwierciedlenie w niniejszym przewodniku.

W sekcji Przykłady porad medycznych dla pacjentów z COVID-19, na stronie 61 przewodnika, w podpunkcie 4.3 Leki, znajdujemy informację o zastosowaniu peptydów grasicy 1,6 mg dwa razy w tygodniu w przebiegu infekcji COVID-19.

Praktyki te okazały się na tyle skuteczne, że spośród ponad stu osób przyjętych do FAHZU w ostatnich dniach (w tym ponad 70 w stanie krytycznym) do tej pory nie stwierdzono błędnej diagnozy ani zgonów chorych, żadna osoba z personelu nie została też zarażona.

Publikację w języku polskim można pobrać na stronie Polskiej Federacji Szpitali: tutaj, w języku angielskim tutaj.

Więcej informacji i pozostałe wersje językowe można znaleźć na stronie Uniwersytetu w Zhejiang (w języku angielskim) tutaj.

 

28 marca, 2020