Eksperci medyczni publikują zalecenia w sprawie prewencji i leczenia COVID-19