Tymozyna alfa1 zmniejsza odpowiedź prozapalną komórek indukowaną przez endotoksynę

Badanie wykazało, że tymozyna α1 (Tα1) zmniejsza produkcję cytokin, normalizuje szlaki sygnałowe oraz hamuje apoptozę komórek i odpowiedź prozapalną. Odkrycia te podkreślają potencjał Tα1 jako środka przeciwzapalnego w różnych chorobach

Celem badań dotyczących tymozyny a1 (Tα1) i makrofagów RAW 264.7 jest zbadanie wpływu Tα1 na odpowiedź prozapalną makrofagów po ekspozycji na lipopolisacharyd (LPS), który pochodzi ze ścianek bakterii Gram-ujemnych. Badania skupiają się na ocenie wytwarzania cytokin prozapalnych, aktywności szlaków sygnałowych (NF-κB i SAPK/JNK), ekspresji genów biorących udział w apoptozie komórek oraz aktywności receptora TLR4. Celem jest ocena potencjalnej skuteczności przeciwzapalnej Tα1 i jej korzystnego działania w różnych stanach i chorobach zapalnych, takich jak choroby zakaźne, nowotwory, niedobory odporności i choroby neurologiczne.

Dodatek Tα1 normalizuje wytwarzanie cytokin prozapalnych w komórkach RAW 264.7, zwłaszcza IL-1β i IL-6. Zmniejsza ekspresję TNF indukowaną przez LPS, który służy do oceny stanu zapalnego. Ponadto obecność Tα1 w pożywce do hodowli komórek znacząco obniża poziom odpowiedzi prozapalnej komórek.

Z badań wynika, że obecność Tα1 w pożywce do hodowli komórkowej zmniejsza aktywność kaskad sygnalizacyjnych NF-κB i SAPK/JNK, które są związane z aktywnością komórki w obecności czynników uszkadzających. Dodatek Tα1 normalizuje aktywność tych szlaków sygnałowych i chroni komórki przed szkodliwym działaniem endotoksyn. Aktywacja kaskady SAPK/JNK indukowana przez endotoksynę jest eliminowana w obecności Tα1. Tα1 normalizuje także ekspresję genu Nf-κb, który bierze udział w szlaku sygnałowym NF-κB. Zatem Tα1 ma istotny wpływ na zmniejszenie aktywności szlaków sygnałowych NF-κB i SAPK/JNK.

Tα1 ma istotny wpływ na ekspresję genów związanych z apoptozą komórek. Obecność Tα1 w pożywce do hodowli komórkowej zmniejsza ekspresję genu P53, który pod wpływem endotoksyny reguluje poziom apoptozy komórek. Znacząco zmniejsza także aktywność p53, markera apoptozy komórek, w obecności LPS. Ponadto dodatek Tα1 normalizuje ekspresję wszystkich badanych genów związanych z apoptozą komórek, z wyjątkiem genu inos, który koduje indukowalną syntazę NO, a jej synteza wzrasta 13-krotnie w obecności Tα1. Ogólnie rzecz biorąc, Tα1 wykazuje działanie regulacyjne na geny zaangażowane w apoptozę komórek, skutecznie zmniejszając poziom ich ekspresji.

Ogólny wpływ Tα1 na odpowiedź prozapalną komórek RAW 264.7 polega na tym, że znacząco zmniejsza on poziom odpowiedzi prozapalnej. Dodatek Tα1 normalizuje wytwarzanie cytokin prozapalnych, szczególnie IL-1β i IL-6 oraz zmniejsza aktywność szlaków sygnałowych NF-κB i SAPK/JNK. Zmniejsza także ekspresję genu p53, markera apoptozy komórek oraz zmniejsza ekspresję genu Ar-1 pod wpływem endotoksyny. Dodatkowo obecność Tα1 w pożywce do hodowli komórkowej stymuluje żywotność komórek i nie ma skutków toksycznych. Ogólnie rzecz biorąc, Tα1 wykazuje skuteczność przeciwzapalną i potencjalnie korzystne działanie w przypadku różnych chorób, w tym chorób zakaźnych, nowotworów, stanów niedoboru odporności i chorób neurologicznych.

Cały artykuł można znaleźć tutaj: https://doi.org/10.1134/S0026893323060110